Search
Generic filters

Sidik kisəsi üzrə axtarış nəticələri

Urofloumetriya nədir

Sidik ifrazının pozğunluqları ilə müşayiət olunan xəstəliklərin  diaqnostikasında urodinamik müayinələr xüsusi yer tutur. Bu müayinələr hidrodinamikanın qanunlarının sidik ifrazına tətbiq ...

Read more →

Uretraskopiya və Sistoskopiya

Uretraskopiya nədir?  Uretroskopya – sidik kanalının endoskopik müayinə üsuludur. Uretroskopiyanın icra edilmə şəraitindən asılı olaraq quru və irriqasiyalı növləri var. Quru uretroskopiya ...

Read more →

Prostat vəzi xərçəngi

Prostat vəzi xərçənginin əhali arasında yayılma faizi nə qədərdir? Prostat vəzi xərçəngi kişilərdə ən çox rast gəlinən şişlərdən biri olub,  yeni diaqnoz qoyulan şişlərin 19 % -ni təşkil ...

Read more →

Urofloumetriya nədir?

Urofloumetriya nədir Sidik ifrazının pozğunluqları ilə müşayiət olunan xəstəliklərin  diaqnostikasında urodinamik müayinələr xüsusi yer tutur. Bu müayinələr hidrodinamikanın qanunlarının ...

Read more →

Bədxassəli böyrək şişləri, əlamətlər, müayinə.

Bədxassəli böyrək şişləri

Bədxassəli böyrək şişləri, əlamətlər, müayinə, müalicə. Bədxassəli böyrək şişləri, əlamətlər, müayinə, müalicə. BÖYRƏK XƏRÇƏNGİNİN RAST GƏLİNMƏ TEZLİYİ NƏ QƏDƏRDİR?Böyrək hüceyrəli karsinoma ...

Read more →

Böyrək nahiyəsində ağrı

Böyrək nahiyəsində ağrı, əlamətlər və müalicə Böyrək nahiyəsində ağrı, əlamətlər və müalicə. Ağrının xarakteri və səbəbləri nədir? Böyrək mənşəli ağrı ipsilateral qabırğa-onurğa bucağında, ...

Read more →

Prostat vəzinin adenoması nədir, əlamətlər və müalicə yollarış. Prostat vəzi kişilərdə sidik kisəsinin altında, sidik kanalını hər tərəfdən əhatə edən 20 qram ağırlığında bir vəzi olub cinsi çoxalmada iştirak edən əsas orqanlardan biridir.

Prostat vəzinin adenoması

Prostat vəzinin adenoması, (xoşxassəli hiperplaziyası). Prostat vəzinin adenoması, əlamətlər və müalicə yolları. Prostat vəzi kişilərdə sidik kisəsinin altında, sidik kanalının hər tərəfdən əhatə ...

Read more →

Xaya xərçəngi

 Xaya şişlərinin rast gəlinmə tezliyi nə qədərdir? Xaya şişləri az rast gəlinməsinə baxmayaraq, 15-35 yaşlı Ģəxslər arasında ən çox rast gəlinən şişlərə aid edilir. Kişilərdə ümumi şişlərin ...

Read more →

Kriptorxizm, (enməmiş xaya) nədir, əlamətlər və müalicə.

Kriptorxizm

Kriptorxizm, (enməmiş xaya) nədir, əlamətlər və müalicə. Kriptorxizm, xayanın xayalıqdan kənarda, enməli olduğu yol boyunca ( troyektoriyadan kənara çıxmamaq şərtilə ) hər hansı səviyyədə ...

Read more →