Xaya xərçəngi

 Xaya şişlərinin rast gəlinmə tezliyi nə qədərdir? Xaya şişləri az rast gəlinməsinə baxmayaraq, 15-35 yaşlı Ģəxslər arasında ən çox rast … Continue reading Xaya xərçəngi