Sidiyin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri

SİDİYİN KƏMİYYƏT VƏ KEYFIYYƏT DƏYİŞİKLİKLƏRİ. Sidiyin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri, uroloji praktikada xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sidiyin kəmiyyət dəyişikliklərinə sidiyin miqdarının … Continue reading Sidiyin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri