Urofloumetriya nədir?

Urofloumetriya nədir Sidik ifrazının pozğunluqları ilə müşayiət olunan xəstəliklərin  diaqnostikasında urodinamik müayinələr xüsusi yer tutur. Bu müayinələr hidrodinamikanın qanunlarının sidik … Continue reading Urofloumetriya nədir?