Kriptorxizm

Kriptorxizm, (enməmiş xaya) nədir, əlamətlər və müalicə. Kriptorxizm, xayanın xayalıqdan kənarda, enməli olduğu yol boyunca ( troyektoriyadan kənara çıxmamaq şərtilə … Continue reading Kriptorxizm